Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi
ogłoszeniami przetargowymi oraz zapytaniami ofertowymi.

Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2021 r

Ek-Bud II Jakub Rostankowski

ul. Karsińska 8,
89-608 Małe Swornegacie

Zapytanie ofertowe

Zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Prace w ramach projektu pod tytułem:

Zakup wózka widłowego oraz zatrudnienie 2 osób drogą do rozwoju firmy i regionu.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wózka widłowego

Parametry techniczne/pozostałe informacje:

 • Urządzenie spalinowe/hybrydowe lub z silnikiem hydrostatycznym, jednostka napędowa min. 2194 m3, moc min. 45 kW; wysokość podnoszenia min. 4195 mm, wysokość złożonego masztu/konstrukcyjna min. 2775 mm, wolny skok min. 150 mm; Udźwig przy skoku maksym. 3 500 kg; Uruchomienie hydrauliki: minidźwignia z podłokietnikiem, 2 dźwignie, z lewej strony: dźwignia centralna przeznaczona do podnoszenia i przechylania, z prawej strony: dźwignia krzyżowa do obsługi hydraulicznych funkcji dodatkowych, wraz z wyborem kierunku jazdy i klaksonem; Pozycjoner wideł typu BOLZONI 6-0128G-EU; oświetlenie: Wersja LED przód: 2 reflektory LED z kierunkowskazem z tyłu: lampy tylne i światła hamowania LED, kierunkowskaz, światła awaryjne. Gwarancja: min. 36 miesięcy lub 3600 mth.
 • termin składania ofert mija: 17.12.2021 – godz.15.00
 • ofertę należy wysłać na podpisanym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
 • oferta może być złożona:
  • osobiście: ul. Bytowska 21; 89-600 Chojnice (ważna data i godzina wpływu zgłoszenia do biura),
  • za pomocą poczty e-mail (scan podpisanego formularza): admin@ekbud.com.pl
  • pocztą tradycyjną,
  • Szymon Rostankowski 604872346

 

Warunki wyboru wykonawcy:  

 • cena – 100%
 • Zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę na podstawie zgłoszeń (ważne tylko podpisane zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania).

Ogólne warunki zapytania:

 • planowany termin realizacji – od 04’2022 – 09’2022
 • forma płatności: przelew bankowy
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferenta i bez podania przyczyn.

- Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.  

Warunki wykluczenia: zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym zarówno osobowo jak i kapitałowo – zgodnie z zapisami Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Pobierz formularz ofertowy